Loader
 

Nieruchomości w praktyce

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o prawie własności nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości a spadek

Ostatnio badałam dość ciekawą sprawę dotycząca nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Otóż stan prawny tej nieruchomości mocno się skomplikował po prawie 30 latach od śmierci spadkodawcy a sami spadkobiercy mocno się między sobą poróżnili. Otóż spadek po zmarłym właścicielu obejmował nieruchomość gruntową. Jeden ze spadkobierców, który mieszkał w budynku niemal 30 lat założył sprawę o zasiedzenie.

Zasiedzenie a spadek

Wyobraź sobie, że właściciel nieruchomości zmarł ponad 30 lat temu i pozostawił trójkę dzieci oraz żonę. Nikt z nich nie spieszył się jednak do uregulowania kwestii związanych z własnością nieruchomości po ojcu. Koniec końców w budynku mieszkalnym nadal mieszkała żona zmarłego wraz z synem. Dwoje pozostałych dzieci zajęło się swoim życiem i nie interesowali się nadmiernie nieruchomością. Nie chcieli nawet partycypować w kosztach remontów budynku. Po pewnym czasie zmarła matka a w budynku pozostał tylko syn, który założył swoją rodzinę. Lata mijały, budynek był zamieszkany tylko przez syna z rodziną. Siostry odwiedzały go okazjonalnie. Pewnego dnia, jedna z sióstr wniosła do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach oraz o dział spadku, w skład którego wchodziła nieruchomość zamieszkana przez brata od ponad 30 lat.

Brat podniósł w postępowaniu działowym zarzut zasiedzenia nieruchomości i wskazał, że nieruchomość ta nie wchodzi do masy spadkowej.

Czy można podnieść zarzut zasiedzenia nieruchomości w sprawie o dział spadku?

Można, a nawet trzeba. W sprawach o dział spadku stosuje się przepisy dotyczące zniesienia współwłasności. W postępowaniu o dział spadku sąd jest uprawniony do ustalenia składu majątku spadkowego, lecz ponadto w czasie trwania tego postępowania sąd jest wyłącznie właściwy do rozstrzygnięcia sporu między uczestnikami postępowania o to, czy konkretny przedmiot majątkowy należy do spadku. Spory o własność w rozumieniu art. 688 k.p.c. w zw. z art. 618 § 1 k.p.c. kreuje podniesiony w postępowaniu o dział spadku przez jednego ze spadkobierców zarzut, że nabył rzecz należącą do spadku na własność przez zasiedzenie.

Spory wynikające z zarzutu któregokolwiek ze spadkobierców, że nabył rzecz należącą do spadku przez zasiedzenie są typowymi sporami między współspadkobiercami o to, czy pewna rzecz należy do spadku. Żądanie stwierdzenia, że jeden ze spadkobierców nabył przez zasiedzenie nieruchomość wchodzącą w skład spadku, co uniemożliwia dokonanie jej podziału (zniesienia współwłasności) pomiędzy wszystkimi uprawnionymi, należy zgłosić w postępowaniu o dział spadku. Jeśli tego nie uczyni utraci możliwość dochodzenia roszczeń związanych z nieruchomością (w tym zasiedzenia) po uprawomocnienia się postanowienia o dział spadku.

Oczywiście, podnosząc zarzut zasiedzenia należy potem wykazać w postępowaniu, że zostały spełnione przez spadkobiercę wszystkie przesłanki zasiedzenia.

Przeczytaj również:

Co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie a zachowek