Loader
 

Nieruchomości w praktyce

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o prawie własności nieruchomości

Polityka prywatności

BLOG NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE

www.nieruchomosciwpraktyce.eu 

Niniejszy dokument powstał w celu udzielenia informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony pod adresem https://www.nieruchomosciwpraktyce.eu/

ADMINISTRATOREM Twoich danych osobowych jest Barbara Król – Frąckiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Król – Frąckiewicz” z siedzibą w Katowicach (40-096) przy ul. 3 Maja 5/2. Kontakt z ADMINISTRATOREM jest możliwy za pośrednictwem maila krol@3kancelarie.pl.

Administrator jest podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.

Niniejsza polityka prywatności odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

I. Definicje

Administrator – osoba przetwarzająca Twoje dane osobowe, jest nią Barbara Król – Frąckiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Król – Frąckiewicz” z siedzibą w Katowicach (40-096) przy ul. 3 Maja 5/2.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://www.nieruchomosciwpraktyce.eu/

Użytkownik – oznacza Ciebie, czyli każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną.

II. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika Strony w formularzu zakładki  KONTAKT, E-PORADA,  przetwarzane są przez Barbarę Król – Frąckiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Król – Frąckiewicz”   w celu :
  1. zakładka KONTAKT – w celu umożliwiania użytkownikowi nawiązania kontaktu;
  2. zakładka E-PORADA – w celu umożliwienia użytkownikowi zlecenia usługi.
 2. Barbara Król – Frąckiewicz jest administratorem powyższych danych i zastrzega, iż nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników Strony internetowej http://nieruchomosciwpraktyce.eu/
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia konkretnego działania przez Administratora w przypadku skorzystania z wybranego formularza wskazanego w pkt 1.  Podane w formularze dane (adres email, Imię, miejscowość)) są przetwarzane w celu wskazanym w pkt 1.
 4. Podstawą przetwarzania danych Użytkowników korzystających z:
  1. Formularza Kontakt jest art. 6 ust. 1 lit a RODO
  2. Formularza E-PORADA jest art. 6 ust 1 lit b RODO
 5. W celu ochrony danych Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).
 6. Dane osobowe, które podajesz są przechowywane :
  1. w przypadku formularza KONTAKT – przez okres niezbędny do podjęcia czynności mających na celu kontakt z Użytkownikiem. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
  2. w przypadku formularza E-PORADA – przez okres niezbędny do podjęcia czynności mających na celu kontakt z Użytkownikiem oraz okres niezbędny dla realizacji umowy,  w tym okres przysługującej reklamacji, jak również wynikający z odrębnych przepisów w zakresie archiwizowania dokumentów księgowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane użytkowników Strony nie są profilowane.
 8. Będąc Użytkownikiem Strony masz prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 1. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Firmie hostingowej–  Globtel Internet Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1 80-126 Gdańsk (www.webd.pl) – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

III. Kontakt e-mailowy 

 1. Użytkownik kontaktując się ze Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
 3. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

IV. E-PORADA

 1. Użytkownik za pośrednictwem formularza E-PORADA kontaktuje się z Administratorem przekazując swoje dane osobowe a to: adres email, imię i nazwisko, miejscowość. W treści wiadomości kierowanej do Administratora mogą zostać podane inne dane osobowe.
 2. W przypadku skorzystania przez użytkownika z usługi E-PORADA, przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy,  w tym okres przysługującej reklamacji, jak również wynikający z odrębnych przepisów w zakresie archiwizowania dokumentów księgowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

V. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. W ramach Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 2. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 4. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 6. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. marketingowych (remarketing);
 3. zapewnienia prawidłowego działania Strony;
 4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google

8. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

9. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

10. Administrator wykorzystuje Cookies wyłącznie w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Strony.

11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

VI. Inne technologie

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

VII. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Polityka prywatności , Katowice, 06.09.2019