Loader
 

Nieruchomości w praktyce

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o prawie własności nieruchomości

zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej, budynkowej czy lokalu mieszkalnego. Zasiedzenie często jest wykorzystywane dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym np. w sytuacji braku stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym właścicielu. Aby nabyć prawo własności nieruchomości przez zasiedzenie należy spełnić określone przesłanki (art. 172 k.c.) i założyć sprawę w sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Do głównych przesłanek zasiedzenia należą: posiadanie samoistne nieruchomości w dobrej lub złej wierze oraz upływ czasu. Dla posiadania samoistnego w złej wierze okres posiadania wynosi 30 lat, posiadanie w dobrej wierze 20 lat.

Jak udokumentować zasiedzenie? Wszystko zależy od sytuacji, jednak przydatne będą potwierdzenia zapłaty przez posiadacza podatku od nieruchomości, zeznania świadków sąsiadów, którzy potwierdzą, że wnioskodawca (zasiadujący) przez ostanie 20 lub 30 lat faktycznie nieruchomość posiadał.

Czy zasiedzenie jest dziedziczne? Dziedziczne jest posiadanie samoistne prowadzące do nabycia prawa własności nieruchomości. Wnioskodawca może doliczyć sobie okres posiadania samoistnego swojego poprzednika prawnego.

Gdzie złożyć wniosek o zasiedzenie nieruchomości? Wniosek taki składa się do Sądu Rejonowego, Wydziału Cywilnego właściwego według miejsca położenia nieruchomości podlegającej zasiedzeniu. Wniosek musi zostać opłaconą opłatą sądową, która wynosi 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

Często właściciele zastanawiają się jak przerwać zasiedzenie nieruchomości. Sposobów jest kilka. Jednym z nich jest wszczęcie postępowania windykacyjnego (popularnie zwanego też eksmisją). Postępowanie ma na celu przywrócenie posiadania dotychczasowemu właścicielowi. Warunkiem jest wykazanie, że danej osobie przysługuje własność spornej nieruchomości. Innym sposobem jest postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Zasiedzenie to jeden ze sposobów, który pomaga uregulować stan prawny twojej nieruchomości. Kiedy można po niego sięgnąć? Często korzystają z niego spadkobiercy, którzy z pokolenia na pokolenie władają daną nieruchomością. Nie chcą natomiast przeprowadzać postępowania spadkowego i postępowania działowego. Zasiedzenie jest również dobrym rozwiązaniem dla posiadaczy, których poprzednicy np. zawarli umowę sprzedaży nieruchomości w zwykłej formie pisemnej (popularna sytuacja w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku). Czasami sąsiedzi zamieniali się nieruchomościami np. rolnymi między sobą, nie regulując tego prawnie. Historie nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym są różne.
(więcej…)

Ostatnio badałam dość ciekawą sprawę dotycząca nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Otóż stan prawny tej nieruchomości mocno się skomplikował po prawie 30 latach od śmierci spadkodawcy a sami spadkobiercy mocno się między sobą poróżnili. Otóż spadek po zmarłym właścicielu obejmował nieruchomość gruntową. Jeden ze spadkobierców, który mieszkał w budynku niemal 30 lat założył sprawę o zasiedzenie.

(więcej…)