Loader
 

Nieruchomości w praktyce

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o prawie własności nieruchomości

Prawo własności nieruchomości Blog i porady prawne

Prawo własności nieruchomości stanowi dla nas najcenniejszy nabytek w naszym życiowym dorobku. Dlatego nie dziwi, że właściciele są zainteresowani ochroną swojego drogocennego mienia a potencjalni nabywcy nieruchomości bezpiecznym i legalnym obrotem nieruchomościami.

Na łamach bloga staram się dzielić wiedzą zdobywaną podczas prowadzonej przeze mnie praktyki adwokackiej. Wyjaśniam zagadnienia związane z prawem własności nieruchomości. W ramach praktyki pomagam regulować stan prawny nieruchomości, odzyskać nieruchomość (powództwo windykacyjne), dochodzić odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Pomagam spadkobiercom w sprawach o dział spadku, w których przedmiotem jest nieruchomość jak również w sprawach o zachowek. Wyjaśniam na czym polega współwłasność i jakie uprawnienia i obowiązki przysługują w tym zakresie współwłaścicielom.

Zajmuję się nie tylko doradztwem, ale też reprezentowaniem interesów klienta w postępowaniu sądowym oraz sporządzaniem stosownych umów, pism i pozwów.

Uchwały wspólnoty mieszkaniowej zapadają z różną częstotliwością oraz dotyczą różnych kwestii. Najczęściej uchwały zapadają w związku z zarządem części wspólnych nieruchomości. Mogą dotyczyć np. opłat na poczet remontu dachu, renowacji windy itp. Co jednak, gdy taka uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawa lub umową właścicieli lokali? Co zrobić, gdy uchwała wspólnoty mieszkaniowej godzi w  interesy właściciela lokalu?

Właściciel lokalu mieszkalnego nie pozostaje bez ochrony w takiej sytuacji. Może bowiem przed sądem zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.

(więcej…)

Zasiedzenie to jeden ze sposobów, który pomaga uregulować stan prawny twojej nieruchomości. Kiedy można po niego sięgnąć? Często korzystają z niego spadkobiercy, którzy z pokolenia na pokolenie władają daną nieruchomością. Nie chcą natomiast przeprowadzać postępowania spadkowego i postępowania działowego. Zasiedzenie jest również dobrym rozwiązaniem dla posiadaczy, których poprzednicy np. zawarli umowę sprzedaży nieruchomości w zwykłej formie pisemnej (popularna sytuacja w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku). Czasami sąsiedzi zamieniali się nieruchomościami np. rolnymi między sobą, nie regulując tego prawnie. Historie nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym są różne.
(więcej…)

Ostatnio badałam dość ciekawą sprawę dotycząca nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Otóż stan prawny tej nieruchomości mocno się skomplikował po prawie 30 latach od śmierci spadkodawcy a sami spadkobiercy mocno się między sobą poróżnili. Otóż spadek po zmarłym właścicielu obejmował nieruchomość gruntową. Jeden ze spadkobierców, który mieszkał w budynku niemal 30 lat założył sprawę o zasiedzenie.

(więcej…)