Loader
 

Nieruchomości w praktyce

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o prawie własności nieruchomości

Prawo własności nieruchomości Blog i porady prawne

Prawo własności nieruchomości stanowi dla nas najcenniejszy nabytek w naszym życiowym dorobku. Dlatego nie dziwi, że właściciele są zainteresowani ochroną swojego drogocennego mienia a potencjalni nabywcy nieruchomości bezpiecznym i legalnym obrotem nieruchomościami.

Na łamach bloga staram się dzielić wiedzą zdobywaną podczas prowadzonej przeze mnie praktyki adwokackiej. Wyjaśniam zagadnienia związane z prawem własności nieruchomości. W ramach praktyki pomagam regulować stan prawny nieruchomości, odzyskać nieruchomość (powództwo windykacyjne), dochodzić odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Pomagam spadkobiercom w sprawach o dział spadku, w których przedmiotem jest nieruchomość jak również w sprawach o zachowek. Wyjaśniam na czym polega współwłasność i jakie uprawnienia i obowiązki przysługują w tym zakresie współwłaścicielom.

Zajmuję się nie tylko doradztwem, ale też reprezentowaniem interesów klienta w postępowaniu sądowym oraz sporządzaniem stosownych umów, pism i pozwów.

służebność osobistaOstatnio pracowałam nad dość nietypowym tematem związanym z lokalem mieszkalnym.  Otóż, były sobie dwie siostry. Matka darowała jednej z nich (młodszej córce) lokal  mieszkalny (w którym mieszkała). Ustanowiła przy tym służebność osobistą mieszkania dla siebie i drugiej starszej córki. Lata mijały. Matka zmarła. Młodsza córka od lat mieszkała w Anglii a starsza w lokalu po mamie. Problem zaczął się, gdy po śmierci matki, zamieszkująca lokal siostra przestała opłacać opłaty do Spółdzielni.  Po kilku latach powstało spore zadłużenie, które musi spłacać młodsza siostra jako właściciel.  Zamieszkująca lokal siostra odmówiła partycypacji w kosztach utrzymania lokalu, odmówiła jego dobrowolnego opuszczenia.

Niestety w przypadku ustanowionej służebności eksmisja z lokalu nie dojdzie do skutku, bo zamieszkująca siostra ma w ten sposób zagwarantowany tytuł prawny do zajmowania lokalu. Jak wybrnąć z tej sytuacji?

(więcej…)

Uchwały wspólnoty mieszkaniowej zapadają z różną częstotliwością oraz dotyczą różnych kwestii. Najczęściej uchwały zapadają w związku z zarządem części wspólnych nieruchomości. Mogą dotyczyć np. opłat na poczet remontu dachu, renowacji windy itp. Co jednak, gdy taka uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawa lub umową właścicieli lokali? Co zrobić, gdy uchwała wspólnoty mieszkaniowej godzi w  interesy właściciela lokalu?

Właściciel lokalu mieszkalnego nie pozostaje bez ochrony w takiej sytuacji. Może bowiem przed sądem zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.

(więcej…)

Zasiedzenie to jeden ze sposobów, który pomaga uregulować stan prawny twojej nieruchomości. Kiedy można po niego sięgnąć? Często korzystają z niego spadkobiercy, którzy z pokolenia na pokolenie władają daną nieruchomością. Nie chcą natomiast przeprowadzać postępowania spadkowego i postępowania działowego. Zasiedzenie jest również dobrym rozwiązaniem dla posiadaczy, których poprzednicy np. zawarli umowę sprzedaży nieruchomości w zwykłej formie pisemnej (popularna sytuacja w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku). Czasami sąsiedzi zamieniali się nieruchomościami np. rolnymi między sobą, nie regulując tego prawnie. Historie nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym są różne.
(więcej…)

Ostatnio badałam dość ciekawą sprawę dotycząca nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Otóż stan prawny tej nieruchomości mocno się skomplikował po prawie 30 latach od śmierci spadkodawcy a sami spadkobiercy mocno się między sobą poróżnili. Otóż spadek po zmarłym właścicielu obejmował nieruchomość gruntową. Jeden ze spadkobierców, który mieszkał w budynku niemal 30 lat założył sprawę o zasiedzenie.

(więcej…)